Skip to content

“Бонуси в роздробі”

by admin on September 13th, 2019

Так називається стаття податкового експерта Н.Альошкіної.
Кілька цитат:

” бонусна програма. Це найпоширеніша модель із дуже простою механікою роботи — постійні покупці накопичують бонуси для подальшого обміну їх на матеріальні вигоди (дисконт, безоплатний товар тощо)”.

“покупець при купівлі товару з нарахуванням бонусів набуває права купити в майбутньому товар зі знижкою за рахунок списання (анулювання) бонусів, накопичених на картці лояльності. Причому цим своїм правом він може навіть не скористатися. Тому для цілей бухгалтерського обліку нараховані бонуси доцільно враховувати на позабалансовому субрахунку 042 «Непередбачені зобов’язання» (пп. 4 і 19 П(С)БО 11). Якщо протягом строку дії бонусів покупець так ними й не скористається, то їх списують з позабалансового рахунку. До речі, інформація про непередбачені зобов’язання підлягає розкриттю в примітках до фінзвітності (п. 22 П(С)БО 11)”.

В статті розглянуто два приклади реалізації товару за бонуси:

1) Покупець придбаває товар за 840 грн. (у тому числі ПДВ — 140 грн.), ціна придбання якого 350 грн. За попередню купівлю йому нараховані бонуси в сумі 660 грн. Покупець використовує всі бонуси (надана знижка на суму 660 грн).
В цьому випадку дохід за кредитом рахунку 70 відображено в сумі 180 грн. (840 грн. – 660 грн.)

2) Оплата бонусами (залік)
” нараховуючи бонуси, продавець, мабуть, повинен визнавати свого роду заборгованість перед покупцем. Відповідно, коли покупець скористається нарахованими бонусами, ця заборгованість зменшиться на суму використаних бонусів. При цьому оплата повної вартості товару, що придбавається, відбувається частково грошовими коштами, а частково — бонусами (перерахованими в грошовому вираженні). На суму використаних таким чином бонусів продавець відображає витрати на збут, а не зменшує суму доходу.
Отже, продажна ціна товару не зменшується <...>
На наш погляд, сумнівно виглядає, у принципі, компенсація вартості товару бонусами”.

Наш коментар:
Якщо продовжити наведений приклад, і припустити, що в оплату вартості товару покупцем було використано бонусів не на 660 грн., а на суму 840 грн., то на яку суму буде відображено дохід? :)

From → Дайджест

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS