Skip to content

Вчені про асиметрію

by admin on December 30th, 2010

Київське видавництво «Центр учбової літератури» надрукувало навчальний посібник «Фінансовий менеджмент» за редакцією Момот Т.В.
Автори посібника вважають, що «об’єктивне за своєю природою переважне право вищого менеджменту підприємства формувати фінансову інформацію не достатньо враховує інтереси інших користувачів. Саме ця обставина – головна причина появи асиметрії фінансової інформації».
Підручник містить багато табличок, схем та цікавих малюнків зі стрілочками.
Поза всяким сумнівом, всім фінансовим манагерам слід обов’язково сумлінно проштудіювати вказаний посібник.

From → Книги

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS