Skip to content

Додатково-матеріальне: у покупця – право, у продавця – зобов’язання

by admin on September 18th, 2019

В продовження розгляду проблеми обліку наданих бонусів.
Практика МСФЗ №9/2019 опубліковала коментар експертів КПМГ Дарії Ломанцової та Лілії Таран, щодо податкового обліку додаткових обіцянок, наданих покупцям – “Права покупців на додаткові товари за МСФЗ 15: чи бути коригуванням з податку на прибуток?

Ключова теза:

“Таким чином, якщо договір постачання передбачає додаткові права для покупців у формі знижок на майбутні поставки чи інших спеціальних пропозицій (наприклад, бонуси, бали, сертифікати, програми лояльності), визнання частини доходу буде відтерміновано у часі, а відповідна сума буде визнаватися як договірне зобов’язання за правом покупців на отримання додаткових товарів/послуг. У момент, коли покупець реалізує своє право на додаткове придбання (скористається бонусами чи іншою пропозицією) або коли закінчиться період дії такого права компанія має визнати відповідну відтерміновану суму доходу”.

З коментарем можна ознайомитися також на сайті КПМГ.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS