Skip to content

Докладний довідник для складання річного звіту

by admin on December 31st, 2010

Спецвипуск «Податки та бухгалтерський облік» №12/2010 присвячено річній фінансовій звітності.
Крім наглядних прикладів та докладних алгоритмів, спецвипуск містить корисні міркування авторів по деяких проблемних питаннях.
Особливу увагу головбухам слід звернути на розділ, де описано схему складання нової форми №3. Зокрема, автори спецвипуску наголошують на наступній проблемі:
«Справа в тому, що в діючій на сьогодні формі Звіту про рух грошових коштів уся інформація має наводиться не лише за звітний період (графа 3 Форми № 3), а й за аналогічний період поперед¬нього року (графа 4 Форми № 3). При цьому до графи 4 Звіту мають переноситися показники з графи 3 Форми № 3 за попередній рік. Проте оскільки розділ I «Рух коштів у результаті операційної діяльності» Форми № 3 за 2009 рік запов-нювався із застосуванням непрямого методу, при складанні Звіту за 2010 рік показники, що характеризують рух грошових коштів щодо операційної діяльності за минулий рік, доведеться переформатувати, зібравши їх фактично наново».

From → Дайджест

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS