Skip to content

Негативні ставки: time is money?

by admin on September 30th, 2019

Понеділкова філософія від доктора Серафікуса:

Чи працює загально-економічна парадигма часової вартості грошей, коли кредити видаються під негативні ставки відсотка?

Негативні ставки також можуть приносити прибуток.
Якщо, наприклад, банк надає кредит в сумі $1000000 на 10 років за умови, що через 10 років боржник поверне банку $900000, то висновки про збитковість банку та руйнування фундаментальних засад грошової системи робити зарано.
Слід взяти до уваги і те, на яких умовах банк взяв кредит.
У випадку, коли, наприклад, банк отримав кредит у центральному (емісійному) банку в сумі $1000000 на 10 років за умови, що через 10 років він поверне $800000, банк отримає від операції кредитування прибуток $100000.
Отже важливо, не те які ставки (негативні чи позитивні), а те, яка різниця між цими ставками.

Дисконтування за умов домінування негативних ставок може давати незвичні для бухгалтера результати.
Скажімо, оцінка безвідсоткової позики, за умов, коли ефективна ставка є негативною, призведе відображення збитків в обліку позичальника, та прибутків в обліку позикодавця

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS