Skip to content

Загальновиробничі оверхедси: точка зору “Експерта”

by admin on October 7th, 2019

ТОВ “ЮБК “ЕКСПЕРТ”:
“Постійні нерозподілені загальновиробничі витрати включаються до собівартості реалізованої продукції (робіт) у періоді їх виникнення.

Як бути з такими витратами, якщо в поточному місяці немає реалізації або виробництва продукції? У такому разі, по суті, усі витрати приймають характер постійних нерозподілених загальновиробничих витрат, і необхідно прийняти рішення про порядок їх списання.

На наш погляд, у разі відсутності в поточному місяці реалізованої продукції, беручи до уваги, що такі витрати вважаються згідно з п. 11 П(С)БО-16 складовою частиною собівартості реалізованої продукції (робіт), їх необхідно відобразити за дебетом субрахунку 949 в кореспонденції з кредитом рахунка 91.

Якщо ж виробництво продукції не здійснюється на підприємствах сезонних галузей промисловості, то на період таких сезонних перерв можливе накопичення витрат за дебетом рахунка 39 “Витрати майбутніх періодів“.

Якщо виробництво продукції не здійснюється у зв’язку з вимушеним простоєм, то підстав для групування витрат на звичному загальновиробничому рахунку немає. Такі фактично здійснені витрати слід вважати іншими операційними витратами та відображати в бухгалтерському обліку за дебетом субрахунку 949 у кореспонденції з кредитом рахунків 13, 20, 22, 65, 66 тощо”.

Наш коментар:
1) собівартість реалізованої продукції = Дт 94 – серйозно?
2) загальновиробничі витрати сезонників показувати в активі балансу – серйозно?

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS