Skip to content

Понеділкове від доктора Серафікуса: бузина та київський дядька

by admin on October 14th, 2019

Приймальня доктора Серафікуса

Питання:
Наше підприємство виробляє варення з бузини. Мед закуповуємо в київського підприємства, яке належить дядькові нашого директора. Як нам оцінювати в обліку операції з цим київським підприємством?

Відповідь:
Згідно з п.3.2. ПСБО 23, відносини між пов’язаними сторонами – це, зокрема, відносини підприємства і його керівника та інших осіб, які належать до провідного управлінського персоналу підприємства, а також близьких членів родини таких осіб.
В п.4 того ж стандарту зазначено, що близькі члени родини – це чоловік або дружина і родичі (визнані такими згідно із законодавством) фізичної особи, що є пов’язаною стороною, які можуть впливати або перебувають під впливом такої фізичної особи щодо прийняття рішень з фінансової, господарської та комерційної політики підприємства.
Прямо в законодавстві перелік “родичів” не зазначений.
Тому для визначення кола родичів можна звернутися до аналогій.
Наприклад, з метою вирішення сімейних питань, в Постанові Пленуму ВСУ від 15.05.2006 N 3 було вказано:
«Поняттям “родичі”, яке вживається в СК [Сімейному кодексі] ,охоплюються такі особи: баба, дід, прабаба, прадід, повнорідні брат і сестра». В цьому контексті дядька – не є близьким членом родини директора.
Втім більш релевантною для вирішення проблем бізнесу може бути інша аналогія.
В Положенні про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті, затвердженому Постановою Правління Національного банку України від 02.01.2019 № 5, було зазначено:
«родичі – батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, баба, дід, прабаба, прадід, внуки, правнуки, брат, сестра (повнорідні і неповнорідні), двоюрідні брати і сестри, тітка, дядько, племінниця, племінник, усиновлювач, усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, чоловік, дружина».
Якщо скористатися цією аналогією, то дядька стане близьким родичем директора.
В такому випадку, відповідно до п.6 ПСБО 23, оцінка активів або зобов’язань в операціях із закупки меду у його підприємства має здійснюваться, зокрема, такими методами:
6.1 порівнюваної неконтрольованої ціни;
6.2 ціни перепродажу;
6.3 “витрати плюс”;
6.4 балансової вартості.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS