Skip to content

Американці відкладають

by admin on October 17th, 2019

FASB перенесла для приватних компаній дату запровадження нових правил обліку оренди, зменшення корисності фінактивів та хеджування.
Новий порядок облік оренди та хеджування набуде чинності з грудня 2020 року, а нові правила обліку зменшення корисності фінактивів – з грудня 2022 року.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS