Skip to content

ПСБО зміни: сяк так помаленьку

by admin on October 22nd, 2019

Наказом Міністерства фінансів України від 16 вересня 2019 року N 379 було внесено зміни до кількох стандартів та до Інструкції № 291.
Про відповідний проєкт ми вже повідомляли.
Крім суто технічних правок, слід звернути увагу на таке:
- з ПСБО 7 виключили дозвіл на переоцінку ОЗ правилами податкової індексації,
-додали вимоги про розкриття інформації про “іншу” заборгованість,
-виключили з ПСБО 10 та ПСБО 11 недолугі застереження про те, що за теперішньою вартістю оцінюються лише ті довгострокові борги, на які нараховуються проценти (відсотки).

Коментар КПМГ щодо змін в базі оцінки зобов’язань:
“Податковий ефект таких нововведень складно точно оцінити. Не виключаємо, що таке нововведення дасть додаткові підстави податковим органам наполягати на дисконтуванні як відсоткових, так і безвідсоткових позик та, відповідно, нарахуванні додаткових зобов’язань з податку на прибуток. Такі ж підходи можуть бути застосовані до інших видів заборгованостей, які по суті є фінансовими інструментами”.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS