Skip to content

ESMA: пріоритети

by admin on October 23rd, 2019

Єврорегулятор з цінних паперів та фондового обігу оприлюднив перелік облікових тем, яким буде приділено найбільшу увагу при контролі фінансової звітності публічних компаній.
В принципі нічого дивного – особлива пильність інспекторів буде виявлена при розгляді питань обліку за новими стандартами:
-застосування нових правил обліку оренди,
-застосування нових правил обліку доходів,
-застосування нових правил знецінення фінінстурментів.
Симптоматично також, що контролери зацікавилися обліком податку на прибуток за МСБО 12 з урахуванням КТМФЗ 23.
Цікаво також, що інспекції ESMA тепер планують розбиратися і з нестандартизованими показниками: еврорегулятор спрмовує увагу на розкриття нефінансової інформації та альтернативних показників діяльності (АРМ), які більш відномі як non-gaap показники.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS