Skip to content

Дт 44 Кт 40 – привід для сплати податку на дивіденди?

by admin on October 25th, 2019

Офіс великих платників податків Державної податкової служби:

“Відповідно до ст. 17 Закону № 2275 учасники товариства можуть збільшити статутний капітал товариства без додаткових вкладів за рахунок нерозподіленого прибутку товариства”.

“Господарська операція, яка передбачає збільшення статутного капіталу за рахунок отриманого від інвестиційних операцій прибутку, який мав бути розподілений між власниками корпоративних прав, є реінвестицією дивідендів”.

“У разі здійснення реінвестиції шляхом внесення дивідендів до статутного капіталу товариства такий емітент нараховує та вносить до бюджету авансовий внесок із податку на прибуток у порядку, визначеному п. 57.11ст. 57 ПКУ”.

Наш коментар:
Можливо нам здається, але складається враження, що натяк такий: навіть у разі, коли збільшення статутного капіталу в обліку відбувається без посередництва рахунку 67, слід нараховувати авансовий внесок з податку на прибуток.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS