Skip to content

Понеділкове: самообложеніє

by admin on October 28th, 2019

ПОНЕДІЛКОВЕ ВІД ДОКТОРА СЕРАФІКУСА:

Харківський історик Едуард Зуб оприлюднив свідчення про денікінську фіскальну систему: примусове “самообложеніє” підприємців.

Цікаво, що комуністи уподобали цю ідею.

Наприклад, Законом УРСР від 15.06.84 було затверджено указ про самооподаткування сільского населення (зверніть увагу на спосіб візуальної декомунізації тексту указу – на сайті Верховної Ради з герба УРСР видалено серп та молоток).

А в українському Законі про самоврядування досі можна знайти дефініцію цього чудового винаходу:

“самооподаткування – форма залучення на добровільній основі за рішенням зборів громадян за місцем проживання коштів населення відповідної території для фінансування разових цільових заходів соціально-побутового характеру”.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS