Skip to content

“Шкідливе” оподаткування

by admin on October 29th, 2019

Дар’я Батухтіна, консультант KPMG в Україні, опублікувала статтю “«Гріховні» податки” про застосування податкових важелів для боротьби зі шкідливими продуктами.

“Ідея оподатковувати господарську діяльність, яка викликає негативні зовнішні наслідки належить англійському економісту Артуру Піґу. Виробники, як правило не бажають за власний кошт компенсувати витрати на охорону навколишнього середовища або здоров’я, що пов’язані зі збільшенням споживання продуктів із великим вмістом цукру. Ці витрати лягають на суспільство. Податок Піґу (від імені автора ідеї) має на меті збалансувати соціальну вартість результатів господарської діяльності з їхньою ринковою вартістю. Альтернативою податку, є обмеження допустимих негативних наслідків господарської діяльності та зобов’язання застосовувати інші способи виробництва чи технології, які є менш шкідливими та зрештою не призведуть до значних відхилень між соціальною та ринковою вартістю результатів господарської діяльності”.

From → Дайджест

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS