Skip to content

Понеділкове: IAS 69

by admin on November 4th, 2019

ПОНЕДІЛКОВЕ ВІД ДОКТОРА СЕРАФІКУСА

Англійські студенти жартують:

МСБО 69 “Бухоблік подруги
<...>
подруга (girl friend) – це поточний актив у результаті минулих зусиль та подій, який може призвести до майбутніх побачень, фізичного контакту та подарунків. При неправильному поводженні може стати довгостроковим зобов’язанням, тобто дружиною.
<...>
Дівчина визнається подругою, якщо і тільки якщо:
(а) є ймовірність, що майбутні фізичні вигоди, пов’язані з дівчиною, перейдуть до хлопця,
(b) не існує можливості, що подруга стане довгостроковим зобов’язанням (дружиною) і
(c) видатки, які будуть понесені (наприклад, на подарунки, листівки тощо) можуть бути достовірно оціненими. Двоюрідні сестри, молодші сестри та інші подруги, пов’язані з дівчиною, не визнаються. Однак красивих і сміливих слід задекларувати у фліртній заяві (flirting statement), лише якщо є ймовірність того, що в майбутньому вони можуть стати подругами….”

Accountancy Students (United Kingdom) and AccountacySA (may 2009, issue)

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS