Skip to content

Політика і ретроспекція

by admin on November 4th, 2019

В “Професійному бухгалтері” № 41 опубліковано коментар змін, внесених до системи ПСБО наказом Мінфіну N 379 від 16.09.2019.
Зокрема в коментарі І.Чалого йдеться про запровадження нових правил обліку:
“На жаль, укрстандартизатори, на відміну, скажімо, від своїх лондонських МСФЗ-колег, змінюючи правила обліку, не встановлюють жодних спеціальних перехідних спрощень.

Оскільки йдеться про базу оцінки статей звітності, то в цьому випадку ми, безперечно, маємо класичний приклад зміни вимог органу стандартизації, яка вимагає зміни облікової політики підприємства.

Жодних спеціальних перехідних положень в наказі, що коментується, немає, тому зміна облікової політики має відображатися за загальними правилами, наведеними в пп. 11–13 П(С)БО 6, з повним ретроспективним перерахунком.

Якщо, наприклад, підприємство 01.04.2017 р. надало безвідсоткову фіндопомогу строком на три роки, то під час складання фінзвіту за 2019 рік для належної оцінки суми такого дебіторського боргу доведеться подумки повернутися в квітень 2017-го, пригадати домінуючу тоді ринкову ставку відсотка за трирічними позиками, продисконтувати за цією ставкою суму фіндопомоги за період з 01.04.2017 р. до 31.12.2019 р. і розрахувати теперішню вартість фіндопомоги станом на 01.01.2019 р. та на 31.12.2019 р. У складі нерозподіленого прибутку слід відобразити різницю між продисконтованою сумою та балансовою вартістю боргу на початок 2019 року. Фактично це означатиме, що в 2019 та 2020 роках частина суми боргу опиниться в доходах підприємства без відповідної компенсації витратами 2017 та 2018 років.

Крім того, головбуху доведеться зробити ретроспективний перерахунок даних порівняльного періоду. Тобто він повинен змінити звітні показники як мінімум від початку 2018 року. Якщо підприємство звітує поквартально, то ретроспективні перерахунки балансової вартості позики доведеться робити кілька разів.

Уникнути ретроспективних перерахунків можливо тільки в разі обґрунтованого доведення того, що «суму коригування нерозподіленого прибутку на початок звітного року неможливо визначити достовірно» (п. 13 П(С)БО 6)”.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS