Skip to content

Еволюція МСФЗ-звітності: від фінансової до інтегрованої

by admin on November 6th, 2019

5 листопада голова РМСБО Ганс Гугерворст (Hans Hoogervorst) виступив на щорічному симпозіумі інвестиційної спільноти Eumedion (Eumedion Annual Symposium) в Нідерландах.
У фокусі спіча були проекти з удосконалення головних звітів (додавання нових статей та регламентація подання нестандартизованих показників), коментарів керівництва (зокрема в контексті сталого звітування).
Пан Гугерворст також висловив позицію щодо стандартизації нефінансової звітності:
“наше мислення значно розвинулося. У нашій роботі над Практичним положенням з коментарів керівництва чітко видно, що ми виходимо за рамки фінансової звітності і що ми також включаємо більш широку фінансову інформацію як частину нашої місії. З погляду Eumedion, це, сподіваюся, важливий крок вперед”.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS