Skip to content

Дисконтування: точка зору ДПС

by admin on November 11th, 2019

Офіс великих платників податків Державної податкової служби пояснив своє бачення процедури дисконтування за ПСБО.
Як завжди – хаотична суміш з цитат ПСБО 11, 12 та 28.
А на додачу – парадоксальне визначення ставки дисконтування: “і- ставка дисконтування (середня річна облікова ставка рефінансування НБУ)”
Тобто на дату визнання боргу підприємство має обрахувати середню ставку НБУ за попередні 365 днів?
Це фінансовий винахід міжнародного значення. За це ДПС слід висунути на Шнобелівську премію з економіки.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS