Skip to content

Крах стратегії: привіт зі Слов’янська

by admin on November 11th, 2019

Донецький окружний:

“ПрАТ «НКМЗ» є великим підприємством, що становить суспільний інтерес; є платником, зокрема податку на прибуток підприємств; при веденні бухгалтерського обліку та складанні фінансової звітності засовує положення міжнародних стандартів фінансової звітності.

25.06.2019 року позивач звернувся до Державної фіскальної служби України із зверненням від 25.06.2019 року № 015/1193, в якому, зазначав, що є великим підприємством, що має суспільний інтерес, застосовує положення міжнародних стандартів фінансової звітності. Посилаючись на ст. 52 Податкового кодексу України просив надати індивідуальну податкову консультацію з питання чи нараховується амортизація на основні засоби, які призначені для використання в господарській діяльності ПрАТ «НКМЗ», у податковому обліку у випадку, якщо такі основні засоби знаходяться на консервації, капітальному ремонті, модернізації, модифікації, добудові, дообладнанні, реконструкції тощо.

За результатами розгляду вказаного звернення (вх. ДФС від 27.06.2019 року № 26020/6) отримав індивідуальну податкову консультацію Державної фіскальної служби України від 17.07.2019 року № 3317/6/99-99-15-02-02-15/ІПК, в якій з посиланням на позицію Міністерства фінансів України, викладену у листі від 22.04.2019 року № 11210-09-63/11170 про нарахування амортизації основних засобів, з посиланням на п. 29 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», <...> зазначалося, що платники податку, які застосовують положення міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, при обчисленні податку на прибуток не враховують амортизацію об`єктів основних засобів, що знаходяться на консервації, капітальному ремонті, модернізації, модифікації, добудові, дообладнанні, реконструкції, при обчисленні податку на прибуток підприємств, оскільки період перебування основного засобу на консервації, капітальному ремонті, модернізації, модифікації, добудові, дообладнанні, реконструкції не є строком корисного використання (експлуатації) такого основного засобу”.

неприйнятними є посилання відповідача на роз`яснення державних органів (зокрема на лист Міністерства фінансів України від 22.04.2019 року № 11210-09-63/11170), оскільки вони не є нормативно-правовими актами і, відповідно, не носять обов`язковий характер”.

“на основні засоби, які призначені для використання в господарській діяльності платника податку, яке веде бухгалтерський облік та фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності, нарахування амортизації в бухгалтерському обліку на період їх виведення з експлуатації у зв`язку з консервацією, капітальним ремонтом, модернізацією, модифікацією, добудовою, дообладнанням, реконструкцією, тощо не припиняється“.

РІШЕННЯ:

“Визнати протиправною та скасувати індивідуальну податкову консультацію Державної фіскальної служби України від 17.07.2019 року № 3317/6/99-99-15-02-02-15/ІПК”.

Схоже стратегія Верланова зазнала серйозної поразки

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS