Skip to content

Восьмий ASU: платежі акціями на користь покупців

by admin on November 12th, 2019

FASB випустив ASU # 2019-08, яке покликане спростити та покращити порівнянність обліку виплат на основі акцій, здійснених клієнтам.

Новий стандарт вимагає від компаній оцінювати та класифікувати виплати на основі акцій клієнтам, застосовуючи вказівки в FASB ASC Topic 718. Оновлення впливає на компанії, які надають платежі на основі акцій, такі як опціони або варанти своїм клієнтам.
Новий стандарт вимагає від компаній застосовувати до цих виплат керівництво розділу 718 Кодифікації . В результаті сума, записана як зменшення доходу, буде вимірюватися на основі справедливої ​​вартості платежу на дату його надання (grant-date).

Нові правила застосовуються з грудня 2019 року.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS