Skip to content

Понеділкове про ПСБО

by admin on November 25th, 2019

Хаотичні точкові зміни нацстандартів калічать цілісну систему стандартизації точно так же, як точкова забудова калічить гармонію історичного обличчя міста. Втрата внутрішньої логіки та нормативної послідовності стрімко знецінює систему ПСБО.

Понеділкове від доктора Серафікуса:

Зараз звітувати за ПСБО це те ж, що їздити на “Жигулях” з литовськими номерами” (с)

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS