Skip to content

“Кліматичний” челендж бухгалтера

by admin on December 4th, 2019

Міжнародна федерація бухгалтерів (IFAC) виступила із заявою щодо кліматичних змін. В заяві зокрема наголошено на ролі бухгалтерів:

“Професійні бухгалтери на своїх різних посадах на рівні управління, стратегічному та операційному рівні мають зробити вагомий внесок у допомогу урядам, ринкам капіталу та бізнесу розробити та впровадити плани щодо зменшення кліматичних змін та адаптації до них. IFAC продовжить співпрацювати зі своїми членами та іншими організаціями для підтримки та сприяння участі професійних бухгалтерів у кліматичних діях у таких сферах:
           - надання об’єктивних даних та розумінь (insights), щоб допомогти організаціям встановити та досягти цільових обсягів викидів
           - сприяння зусиллям щодо інтеграції ризику зміни клімату в управління, стратегію, фінанси та операції, а також забезпечення надання надійної та корисної інформації, пов’язаної з кліматом,
           - ознайомлення з фінансовими наслідками кліматичного ризику та його відношенням до доходів, витрат, активів, зобов’язань та фінансового капіталу.
           - забезпечення достовірності інформації про клімат, що сприяє підвищенню довіри до публічного оприлюднення та сприянню припливу капіталу до стійких організацій.
           - консультування щодо можливих змін у податковому законодавстві, що стосуються регуляторних норм про викиди, та сприяння виконанню нових податкових вимог, які впливають на зміну клімату”.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS