Skip to content

US-аудит: геть від IAS

by admin on December 6th, 2019

Згідно з новими стандартами, виданими вчора Комітетом стандартів аудиту AICPA (ASB), опис суттєвості, що використовується в стандартах AICPA, буде суттєво відповідати опису, використовуваному судовою системою США, PCAOB, SEC та FASB.

Раніше стандарти AICPA використовували опис суттєвості, що відповідає концепції, що використовується Радою міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та Міжнародною комісією стандартів аудиту та підтвердження.

Джерело

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS