Skip to content

Безоплатно-рекламні ребуси

by admin on December 10th, 2019

Безоплатна роздача з метою реклами

Верховний Суд – постанова від 15.10.2019 р. у справі № 826/16831/142:

“розповсюджена у рекламній продукції інформація про особу та товар має на меті проінформувати споживачів та сформувати в них інтерес щодо таких особи та товару. Матеріальні носії реклами є виключно засобами розповсюдження інформації про товар, який реалізує продавець. Тому, рекламна продукція не може бути використана споживачем інакше ніж як джерело інформації, а отже не є активом у розумінні Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»
Враховуючи наведене, зазначені операції не є операціями з безоплатного надання товарів, про які йдеться у підпункті «а» пункту 14.1.13, а відтак не є операціями з продажу (реалізації) товарів, про які йдеться у підпункті 14.1.202 пункту 14.1 статті 14 ПКУ. Тому, у позивача не було підстав визначати дохід на підставі пункту 153.2 статті 153 ПКУ та визначати з таких операцій базу оподаткування податком на додану вартість на підставі пункту 188 статті 188 ПКУ”.

Коментар “Професійного бухгалтера“.

p.s.
Цікаво, в якому ж це законі чи стандарті написано, що джерело інформації не є активом?
З таким ставленням підприємства можуть багатьох своїх НМА позбутися.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS