Skip to content

Точка зору КПМГ: транзит, дисконтування, суди

by admin on December 13th, 2019

Інтерв’ю партнера КПМГ О.Олехової журналу “Практика МСФЗ”.

“Для того щоб підготуватися до перевірки податковими органами першої звітності за МСФЗ, необхідно проаналізувати всі коригування, які компанія провела або планує провести, саме з податкової точки зору. Бажано, щоб такий аналіз провели сторонні кваліфіковані в МСФЗ та податковому законодавстві фахівці, аби забезпечити незалежний погляд на облік компанії.”

“Ми бачимо, що до сьогодні Міністерство фінансів України не висловило чіткої позиції щодо питання дисконтування фінансових інструментів за ПСБО. Водночас зміна, відповідно до якої довгострокові дебіторська та кредиторська заборгованості визнаються за теперішньою вартістю, незалежно від того, чи нараховуються відсотки на такі фінансові інструменти, може свідчити про рух Мінфіну саме в напрямку до необхідності дисконтувати за ПСБО. Тобто якщо раніше в окремих судових справах компанії відстоювали свою позицію, що дисконтувати безвідсоткові поворотні позики не потрібно на підставі того, що вимога про теперішню вартість передбачена лише для відсоткових заборгованостей, то відтепер такий аргумент уже не спрацює. Навіть більше, можна очікувати, що податкові органи будуть застосовувати зазначені зміни ретроспективно“.

“Під час судових засідань наші колеги-адвокати пояснюють сутність окремих облікових категорій для суддів буквально на пальцях, на спрощених умовних та практичних прикладах. Застосовуємо всі можливі інструменти: пояснення бухгалтера, коментарі до стандартів бухгалтерського обліку, експертні висновки. При цьому ми бачимо, що за умови підготовки чітких і зрозумілих аргументів на користь правомірності дій компанії ймовірність виграти справу в суді, дійсно, висока”.

From → Дайджест

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS