Skip to content

Практика МСФЗ -2020: мистецтво задовільняти найвимогливіших

by admin on December 26th, 2019

Від найкращих експертів країни: ексклюзивні коментарі та відповіді на найскладніші питання

«Практика МСФЗ» – перший квартал 2020

Січень 2020

Огляд змін, внесених до міжнародних стандартів, які починають застосовуватися з 2020 року.

Чи може застосовуватися МСФЗ 16 до постійного землекористування – точка зору провідного методолога PwC.

Щорічний ПДВ-перерахунок частки за приписами п.п.199.4 ПКУ: аналіз всіх можливих облікових алгоритмів, з детальними прикладами, та кореспонденцією рахунків.

Дисконтування – делікатні питання та обґрунтовані відповіді:

-чи можна вважати поточною заборгованість, якщо в договорі є застереження про можливість дострокового погашення?
-чи можна відносити на витрати суми амортизації поворотної фіндопомоги, отриманої від власника підприємства?
-чому аудитори не погоджуються з відстроченням доходів та витрат при первісному визнанні фінінструментів?

Поліпшення орендованого майна – що буде в обліку орендодавця?

Без доходів та витрат – операції з власниками: діапазон тлумачень може бути значно ширшим, ніж ви думали

Концесія – суперечності між вимогами законодавства та вимогами МСФЗ: провідні фахівці країни діляться своїми професійними судженнями

Орган місцевої влади надав землю під забудову за договором суперфіцию – чи слід застосовувати МСФЗ 16?

Як отримати роз’яснення щодо конкретного питання застосування МСФЗ від лондонського Комітету з тлумачень – алгоритм дій на конкретному прикладі.

Лютий –Березень 2020

Позика працівнику – небезпечна халепа для головбуха: варіантів обліку дуже багато.

Оренда та невизначеності з податку на прибуток: деталізація розкриття даних в звітності за 2019 рік – на чому концентруються експерти Великої Четвірки?

Сільськогосподарський облік: ПСБО vs МСФЗ: комплексний огляд та поглиблена аналітика.

Зменшення корисності фінінструментів – швидке та ефективне засвоєння алгоритму «трьох відер» в режимі «крок за кроком»: базові концепти, практичні спрощення, спростовні припущення та приклади.

Як без ускладнень перейти на МСФЗ для МСП: вичерпний алгоритм раціонального транзиту

Уцінка фінансового активу, який оцінюється за справедливою вартістю через інший сукупний дохід: неочікувані облікові особливості

Капіталізація відсотків – чи виправдані ризики оптимізаційних маневрів житлово-будівельного сектору?

Рекламні парадокси: чи завжди довгострокова експлуатація обумовлює можливість необоротної капіталізації активу?

Цікавинка для фінансистів: що краще – CECL чи ECL?

Загадкова бухгалтерсько-лінгвістична сума: good + will

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS