Skip to content

Going concern greetings

by admin on December 30th, 2019

Понеділкове від доктора Серафікуса.

Новорічне вітання українським бухгалтерам:
Один з ключових принципів вашої роботи – припущення про існування (going concern).
Цей принцип постулює оптимізм щодо майбутнього: підприємство не збанкрутує, і його ресурсів вистачатиме для подальшої успішної діяльності.
Нехай в наступному році в вашому житті, шановні бухгалтери, все буде going concern!

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS