Skip to content

Ані апять за своьо

by admin on January 14th, 2020

Лист ДПС від 28.12.2019 №2210/6/99-00-07-02-02-15-ІПК – для тих, хто звітує за МСФЗ:
При обчисленні податку на прибуток не враховується амортизація виробничих ОЗ, нарахована в періоді консервації, реконструкції, капремонту етс.
Стара пісенька про строк корисної експлуатації.
Але слід мати на увазі, що такі пісеньки не подобаються розумним та справедливим суддям.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS