Skip to content

Чи є майбутнє в ПСБО?

by admin on January 22nd, 2020

Розмова з Сергієм Рогозним про сучасний стан професії,про нову редакцію МСФЗ для МСП, про подальші перспективи національної стандартизації, та про новий практичний посібник -”Короткий курс для практиків з МСФЗ”.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS