Skip to content

Таксономія: відстрочка

by admin on January 23rd, 2020

В законопроєкті №1209-1 в редакції 15.01.20, яку було подано на голосування у другому читанні, містилася така норма:
“У розділі У «Прикінцеві положення» Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» після пункту 1 доповнити новим пунктом такого змісту:
«2. Першим звітним періодом, за який підприємства, які зобов’язані застосовувати міжнародні стандарти, подають фінансову звітність на підставі таксономії за міжнародними стандартами в електронній формі, є 2020 рік».

За даними порталу Верховної ради цей законопроєкт прийнято.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS