Skip to content

Укрдисконтування: оцінка замість політики

by admin on January 24th, 2020

В проєкті наказу, оприлюдненому на сайті Мінфіну, зроблена спроба врегулювати перехідний облік, пов’язаний з новими нормами щодо оцінки боргів:
“Доповнити наказ Міністерства фінансів України від 16 вересня
2019 року № 379 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30 вересня 2019 року за № 1065/34036, після пункту 3 новим пунктом 4 такого змісту:
«4. Положення пунктів 1, 5 Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку, затверджених цим наказом, застосовуються в бухгалтерському обліку починаючи з дати набрання чинності цим наказом з відображенням у фінансовій звітності як зміни облікових оцінок.».

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS