Skip to content

“Малосередній” апдейт

by admin on January 28th, 2020

Рада з МСБО сьогодні оприлюднила запит на подання інформації щодо подальшого удосконалення МСФЗ для МСП: Узагальнюючий огляд IFRS for SMEs.

Відгуки приймаються до 27 липня 2020 року.
Отже не баріться.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS