Skip to content

ПСБО-дисконтування: що відбувається?

by admin on January 31st, 2020

Флеш-коментар щодо режиму запровадження змін оцінки довгострокових боргів в системі ПСБО.
Мінфін пропонує спрощення: міняти облікову поілтику за правилами зміни облікової оцінки.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS