Skip to content

Уцінка до нуля не є постачанням

by admin on January 31st, 2020

Лист ДПС від 17.01.2020 р. N 167/6/99-00-07-02-02-06/ІПК:
“Стосовно здійснення уцінки активів підприємства до нульової вартості

Згідно з пп. “а” і “б” п. 185.1 ст. 185 розділу V Кодексу об’єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких відповідно до ст. 186 розділу V Кодексу розташоване на митній території України.
<...>
Враховуючи викладене, безпосередньо операція з уцінки товарів не призводить до наслідків з оподаткування ПДВ, оскільки при її здійсненні не відбувається постачання товарів. Податкові зобов’язання з ПДВ у разі здійснення операції з постачання таких уцінених товарів нараховуються на дату тієї події, визначеної п. 187.1 ст. 187 розділу V Кодексу, що відбулася раніше (“перша подія”), виходячи із бази оподаткування ПДВ, встановленої п. 188.1 ст. 188 розділу V Кодексу, яка не повинна бути нижче ціни придбання товару (для раніше придбаних товарів) або нижче звичайних цін (для самостійно виготовлених товарів).

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS