Skip to content

Знецінення є найгіршою формою, за винятком всіх інших

by admin on February 3rd, 2020

Понеділкове від Доктора Серафікуса

Зранку пригадалася відома максима сера Уінстона Леонарда Спенсер-Черчиля про демократію:
“демократія є найгіршою формою правління, за винятком всіх тих інших форм, які були випробувані у той чи інший час” (democracy is the worst form of Government except all those other forms that have been tried from time to time).

FT опублікувала лист Сандри Петерс (Sandra Peters), Голови Інституту CFA, щодо проблеми обліку гудвілу.
Відповідаючи ідеологам повернення до амортизації гудвілу, пані Петерс зазначає:
“амортизація зрівнює ефективність хороших та поганих менеджерів – оскільки всі компанії будуть виглядати однаково. Крім того, важливо зазначити, що менеджери, усвідомлюючи, що цього хочуть інвестори, додадуть амортизацію через подання non-GAAP показників, і ніколи не дозволять амортизації впливати на результати діяльності компанії. Це зменшує корисність фінансової звітності. Крім того, амортизація, що залежить лише від фактору часу, покращить коефіцієнти прибутковості, а також рентабельність власного капіталу та рентабельність активів. Оманливий результат. Гудвіл не призводить до завищення активів, який веде до агресивних розподілів дивідендів, що підриває позиції кредиторів та працівників. А підриває їх те, що, регуляторні обчислення резервів, що розподіляються, не визнають гудвіл активом, який не підлягає розподілу – і це те, що інвестори вже розуміють. Обачливість – це область пруденційних регуляторів, а не бухгалтерських стандартизаторів“.

Висновок:
“Хоча облік знецінення не є ідеальним, він набагато більше відображає справжню економічну вартість і перевершує надуману модель списання”.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS