Skip to content

Національні особливості звіту про управління

by admin on February 11th, 2020

І.Губіна:

Звіт про управління може служити механізмом підтвердження зв’язку витрат з господарською діяльністю підприємства Це може бути важливим при розв’язанні деяких проблем оподаткування.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS