Skip to content

Таксономічне звітування відтерміновано

by admin on February 27th, 2020

На один рік.
Закон від 16 січня 2020 року № 465-IX:

“Розділ V “Прикінцеві положення” Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” доповнити пунктом 1-1 такого змісту:
“1-1. Першим звітним періодом, за який підприємства, що зобов’язані застосовувати міжнародні стандарти, подають фінансову звітність на підставі таксономії за міжнародними стандартами в електронній формі, є 2020 рік”.

“Пункт 2 розділу II “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” щодо удосконалення деяких положень” виключити”.

Відповідно до цієї скасованої норми Закону від 5 жовтня 2017 року № 2164-VIII першим звітним періодом, за який підприємства, які зобов’язані застосовувати міжнародні стандарти, подають фінансову звітність на підставі таксономії за міжнародними стандартами в електронній формі, був 2019 рік”.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS