Skip to content

IFRS for SME поширюється світом

by admin on February 11th, 2011

Аргентинська Федерація професійних рад та економічних наук (Federation of Professional Councils in Economic Sciences) ухвалила резолюцію №9 щодо прийняття МСФЗ для малих та середніх підприємств (IFRS for SME).
З 2010 року малі, середні, а також приватні компанії Гани запроваджують IFRS for SME. Публічні компанії країни використовуватимуть повний формат МСФЗ.
Гондурас запроваджує IFRS for SME з 2012 року як альтернативу повноформатним МСФЗ.
В грудні 2010 року Рада бухгалтерських стандартів Сингапуру (Accounting Standards Council) прийняла Стандарт фінансової звітності Сингапуру для малих підприємств (SFRS for Small Entities), який несуттєво відрізняється від IFRS for SME.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS