Skip to content

ККУ: фінзвітність як елемент – “мабуть” ключовий

by admin on March 18th, 2020

Кодекс корпоративного управління, який нещодавно затвердила НКЦПФР, містить, зокрема такі описи кращої практики:
“Фінансова звітність та річний звіт є, мабуть, ключовими елементами корпоративної
комунікації. Річний звіт, що відповідає кращій практиці, зазвичай включає таку інформацію:
● Загальну інформацію про компанію
● Лист акціонерам від Голови Наглядової
ради
● Лист акціонерам від Головного виконавчого директора
● Звіт Виконавчого органу щодо розгляду та аналізу фінансового стану компанії і результатів її діяльності
● Основні показники операційної і фінансової діяльності
● Текстовий опис, графіки і фото
● Фінансові звіти, включаючи:
a) Звіт про фінансовий стан (балансовий звіт);
б)Звіт про прибутки та збитки;
в) Звіт прозміни в капіталі;
г) Звіт про рух грошових коштів;
д) Додатки до фінансової звітності; і
е) Політики щодо бухгалтерського обліку
● Аудиторський звіт і висновок аудиторів”.

Наш коментар: Ну “додатки” – це МАБУТЬ примітки, а от що таке “політики”? Якщо мається на увазі розкриття інформацію про облікову політику, то чому про це згадано окремо від “додатків”?
Цікаво, серед авторів ККУ був хоч один бухгалтер?

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS