Skip to content

Перший DP 2020 року: чи станеться реінтродукція?

by admin on March 19th, 2020

Сьогодні Рада з МСБО оприлюднила дискусійні папери DP/2020/1 щодо проєкту спрощення обліку гудвілу.

Головна інтрига: чи дозволять амортизувати?

Відповідь шукай в параграфі 3.91 на с.72

Скарги та пропозиції до DP/2020/1 прийматимуться від охочих посполитих до 15 вересня року Anno Domini 2020.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS