Skip to content

Битва за гудвіл: “найкращі рішення, ймовірно, не надходять від бухгалтерів”

by admin on April 1st, 2020

На наших очах розгортається жорстока боротьба між прихильниками повернення до амортизації гудвілу та прихильниками збереження моделі знецінення.
Ця війна ведеться як в зоні МСФЗ, так і в зоні US GAAP.

Директор BDO USA Кевін Прал (Kevin Prall) доєднався до супротивників повернення амортизації гудвілу. В його статті “Бухгалтерські питання: стандартизатори міркують над змінами щодо гудвілу” наведено наочні приклади результативності різних моделей обліку.

Автор доходить висновку:

“У світі, в якому нематеріальні активи стають все більш критичними для економічної цінності публічних компаній, застосування рутинного процесу амортизації буде кроком назад до бухгалтерського обліку, що існував 20 і більше років тому. Складність обліку нематеріальних активів та гудвілу не виправити швидко, але є ідеї щодо вдосконалення поточної системи знецінення гудвілу, які заслуговують на розгляд. Тим не менше, найкращі рішення, ймовірно, не надходять від бухгалтерів, а вимагають від інвесторів надання ідей та рішень, які працюють для них”.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS