Skip to content

“управляємо фінрезультатом ЗАКОННИМИ бухгалтерськими інструментами”

by admin on April 2nd, 2020

Стаття “Поточні витрати за рахунок 44-го“:

“Як же все-таки бути, якщо не потрібні «зайві» витрати? Для цього управляємо фінрезультатом законними бухгалтерськими інструментами. Ось декілька робочих варіантів зниження витрат:
— збільшуємо строк корисного використання (експлуатації) ОЗ;
— встановлюємо ліквідаційну вартість об’єктів ОЗ;
творчо підходимо до витрат на капітальний ремонт ОЗ, тобто капіталізуємо їх, а не списуємо на витрати періоду.
Впливаємо на фінрезультат і через доходи. Іноді достатньо декілька постачань оформити як передачу на комісію і тим самим відкласти доходи.
Головне! Думаємо про це завчасно. Плануємо фінрезультат!”

Наш коментар:

Кодекс етики професійних бухгалтерів – ДОБРОЧЕСНІСТЬ:

“110.1 Принцип доброчесності означає зобов’язання всіх професійних бухгалтерів бути відвертими та чесними в усіх професійних та ділових стосунках. Доброчесність означає також чесне ведення справ та правдивість.
110.2 Професійний бухгалтер не повинен свідомо мати відношення до звітів, податкових декларацій, листування чи іншої інформації, якщо він вважає, що ця інформація
а) містить твердження, яке за своєю суттю є неправдивим або вводить в
оману;
б) містить безвідповідально надані твердження чи інформацію або
в) пропускає чи приховує інформацію, яку необхідно надати, якщо такий
пропуск чи приховування вводитимуть в оману.
Якщо професійному бухгалтерові стає відомо, що бухгалтер має відношення до такої інформації, бухгалтер має вжити заходів, щоби не мати відношення до цієї інформації“.

From → Дайджест

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS