Skip to content

ESMA: нові справи

by admin on April 3rd, 2020

Єврорегулятор оприлюднив описи кількох справ про відхилення звітності компаній від вимог МСФЗ.
В 24-му релізі мова йде про вісім справ, половина з яких стосуються проблем з дотриманням вимог МСФЗ 15.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS