Skip to content

Категоризація та МСФЗ-транзит: точка зору Мінфіну

by admin on April 6th, 2020

На тлі появи різних тлумачень вимог Закону про бухоблік щодо категоризації підприємств Мінфін в листі від 23.03.2020 р. N 35210-06-5/8860 ознайомив бухгалтерів із власним інтерпретційним баченням відповідних норм Закону:

“Наприклад, якщо за показниками річної фінансової звітності за 2017 рік підприємство відповідає критеріям, встановленим для середнього підприємства, то для цілей Закону таке підприємство буде вважатись середнім протягом 2018 і 2019 років. Якщо підприємство за результатами показників річної фінансової звітності за 2018 та 2019 роки відповідало критеріям великого підприємства, то починаючи з 01.01.2020 таке підприємство відноситься до категорії великих підприємств та належить до підприємств, що становлять суспільний інтерес.

<...>

Для підприємства, наведеного у прикладі, що відповідає критеріям великого підприємства та належить до підприємств, що становлять суспільний інтерес, зміна категорії з середнього на велике здійснюється з 01.01.2020, та, відповідно, виникає обов’язок складати фінансову звітність за МСФЗ. Датою переходу на МСФЗ для такого підприємства, яке вперше застосовуватиме МСФЗ буде 01.01.2020.

Проміжна фінансова звітність, річна фінансова звітність та консолідована фінансова звітність за 2020 рік складається та подається таким підприємством відповідно до вимог національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку з обов’язковим перерахунком показників фінансової звітності відповідно до вимог МСФЗ 1 “Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності”. Починаючи з 01.01.2021 підприємство складає проміжну фінансову звітність, річну фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за 2021 рік за МСФЗ”.

Отже в даному прикладі підприємство стає великим в 2020 році, але за 2020 рік складає ПСБО-звітність.
Деякі юристи вважають таке тлумачення хибним, адже відповідно до норм Закону великі підприємства мають подавати МСФЗ-звітність.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS