Skip to content

Про фінінструментальну справедливість

by admin on April 15th, 2020

Андрій Чиркін про справедливу вартість фінінструментів без біржового котирування – “Практика МСФЗ” №4/2020:

“Якщо ж йдеться про фінансові інструменти, що не котируються, то можна скористатися деякими професійними напрацюваннями оціночної та іншої професійної спільноти. Наприклад, на замовлення Української асоціації інвестиційного бізнесу влітку минулого року мені довелося розробити методологію укрупненої оцінки справедливої вартості інвестицій у формі не акцій, а часток у статутному капіталі ТОВ (для яких взагалі жодних котирувань немає).

Нюанси методології були обговорені з компетентними представниками сегменту ринку цінних паперів і за підсумком знайшли втілення в Методичних рекомендаціях щодо визначення справедливої вартості інструментів капіталу, що знаходяться у складі активів ІСІ, з урахуванням вимог МСФЗ, затверджених рішенням Ради УАІБ від 09.09.2019 р. Надалі ці Методичні рекомендації були узгоджені НКЦПФР.

Взагалі методика призначена для того, щоб саме фахівці підприємства, насамперед бухгалтери, визначали прийнятний орієнтир справедливої вартості, не звертаючись до оцінювачів. В її основу покладено принципи незалежної оцінки, але дуже укрупнені та спрощені. Положення Методичних рекомендацій розписано таким чином, щоби вони формально відповідали цим принципам, але при цьому були зрозумілі бухгалтерам. Практика за минулі пів року показала, що ці Методичні рекомендації нібито працюють, принаймні факти суттєвих дорікань на них мені невідомі (хоча я періодично цікавлюся!). Але, безумовно, існують якісь граничні, екстремальні ситуації (і таких немало), коли жодна стандартизована, спрощена методика не спрацює — потрібно залучати незалежного оцінювача «по повній програмі».

Отже, на мою думку, є сенс підкреслити, що паліативних варіантів самостійних оцінок — декілька, кожен має свої вади та обмеження, як і певні переваги. Але найбільш обґрунтовані (та, відповідно, захищені) оцінки — це, безумовно, оцінки професійні, тобто виконані відповідно до вимог міжнародних стандартів оцінки або принаймні в нормативному полі Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS