Skip to content

Орендні поступки: втручання держави

by admin on April 16th, 2020

КПМГ, коментуючи проблему обліку орендних поступок, зокрема наголошує, що, коли постпуки стали наслідком втручання держави, слід застосувати МСФЗ-вказівки щодо обліку державної допомоги.

Саме так в “Практиці МСФЗ” №4/2020 було рекомендовано обліковувати пільги зі сплати орендної плати за землі державної та комунальної власності.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS