Skip to content

Укрнеоборотність: особливості національної форматизації

by admin on April 17th, 2020

Аудитор Сергій Мінін в “Практиці МСФЗ” №4 аналізує специфіку подання статті необоротних активів, утримуваних для продажу в українській формі балансу:

“офіційна форма балансу, затверджена наказом МФУ від 07.02.2013 р. № 73, за якою подають звітність за МСФЗ із галочкою в шапці, містить для необоротних активів, утримуваних для продажу, окремий розділ після розділу оборотних активів. Через це в головбуха може скластися враження, що непоточні активи, утримувані для продажу, не є поточними активами.

Зазначену форматну некоректність підприємствам інколи доводиться долати, подаючи додаткові пояснення. Так, наприклад, у звіті ПАТ «Укрнафта» за 2018 рік спеціально наведено виноску до балансу, в якій зазначено: «Всього оборотних активів станом на 31 грудня 2018 року слід розглядати як підсумок рядків 1195 та 1200 <…>». Тобто для визначення загальної вартості оборотних активів підприємства менеджмент складає суму, наведену за рядком 1195 «Всього за роділом ІІ „Оборотні активи”», із сумою, наведеною за рядком 1200 «Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття».

Із набуттям обов’язку подавати фінансову звітність на підставі таксономії жодних проблем із класифікацією виникати не буде, адже в таксономічному форматі Звіту про фінансовий стан статтю «необоротні активи, утримувані для продажу» включено до розділу оборотних активів”.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS