Skip to content

Перша “вірусна” проміжна: згадати все

by admin on April 20th, 2020

КПМГ опрлюднює комплекс порад для складання проміжної звітності у мовах пандемічної кризи.
Тут все: від перегляду ліквідаційної вартості ОЗ до розкриття “незвичайних статей” (Unusual items), від текс реліфів до уцінок, від поточно-непоточної класифікації до гоін консьорн.

Багато, дуже багато роботи бухгалтерам та оцінювачам…

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS