Skip to content

covid-19: аудиторські проблеми

by admin on April 24th, 2020

Надзвичайні події – надзвичайні реакції. Як мають поводити себе аудитори в умовах “пандемічних” загроз бізнесу клієнтів?
Думка одного з найавторитетніших спеціалістів країни.
Людмила Рубаненко про визначення дати випуску звітності, події після дати балансу, висновки аудитора про здатність продовжувати діяльність.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS