Skip to content

FASB: “вірусне” он-лайн консультування триває

by admin on April 29th, 2020

Рада зі стандартів фінансового обліку оприлюднила відповіді на два питання щодо застосування правил обліку хеджування в умовах пандемії.

Перше питання щодо застосування параграфу 815-30-40-4 Кодифікації – чи може пандемія розглядатия як рідкісний випадок коли мова йде про затримку прогнозованої операції при припиненні хеджування?

Друге питання щодо застосування параграфу 815-30-40-5 Кодифікації – про вплив пандемії на оцінку можливості точно передбачати прогнозовану операцію.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS