Skip to content

Пандемічна обтяжливість

by admin on May 12th, 2020

КПМГ про обтяжливі контракти в період епідемії:

“Оновіть прогнози витрат і вигод…”

“Перевірте, чи змінилася безризикова ставка…”

“Надайте чіткі та змістовні розкриття щодо суджень та оцінок, зроблених під час визнання та оцінки резервів”

:)

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS